[Hipster] Silabus School of Startup

 • Penjurusan 1bulan
  • Pengenalan diri
  • Deteksi Minat & bakat
 • Hustler9bulan
  • Leadership
  • Visioner
  • Ide Kreatif
  • Pitching
  • Networking
  • Manajemen & Keuangan
  • Marketing
 • Hipster 9bulan
  • Intro UI/UX Design
  • UX Design 3bulan
   • Dasar-Dasar UX Design
   • Design Sprint
   • Persona atau Customer Segmentation
   • Prototyping
   • User Research
   • UX Parameter
   • Simplicity
   • Addictive App
   • Behavioral Economics
   • Ideation
  • UI Design 3bulan
   • Research
   • Sketch & Wireframe
   • Design & Prototyping
   • Usability Testing
   • Evaluate
   • Implementation
  • StartUp Case 3bulan
 • Hacker 9bulan
  • Frontend Dev 2bulan
   • HTML
   • CSS
   • JS
   • ReactJS
  • Backend Dev 2bulan
   • Algoritma & Pemrograman
   • PHP & OOP
   • Database
   • PHP Framework
  • Mobile Dev 2bulan
   • React Native
  • StartUp Case 3bulan